Luennoitsijat

Andersson Li

Li Andersson on Suomen opetusministeri. Lisäksi hän on Vasemmistoliiton kansanedustaja ja puheenjohtaja. Hän toimii myös Turun kaupunginvaltuuston jäsenenä. Aikaisemmin hän on toiminut Vasemmistonuorten puheenjohtajana.

Kuva: Valtioneuvosto


Aro Jessikka

Jessikka Aro on Ylen toimittaja, joka tunnetaan erityisesti Venäjän nettitrolleja paljastavasta työstään. Hänet palkittiin vuonna 2016 Bonnierin journalistipalkinnolla juttusarjastaan ”Venäjän trollit Suomessa”. Hänen kirjansa ”Putinin trollit”, joka kertoo Venäjän informaatiosodasta, ilmestyi syksyllä 2019. Aro kiertää myös luennoimassa aiheesta ympäri maailmaa.

Yhdysvaltain ulkoministeriö myönsi alkuvuonna 2019 Arolle ”International Women of Courage” -palkinnon. Palkinto myönnetään vuosittain rohkealle naiselle naisten oikeuksien edistämisestä tai muusta hyvästä teosta. Yhdysvallat kuitenkin perui palkinnon. On arveltu, että perumisen syynä olisivat olleet Aron kriittiset sosiaalisen median postaukset Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpista.

Aro oli kesällä 2019 Yhdysvaltain alahuoneen ulkoasiainkomitean kuultavana aiheesta ”Venäjän disinformaatiohyökkäykset vaaleissa: oppitunteja Euroopasta”.

Kirjoittamiensa juttujen vuoksi Aro on joutunut Venäjä-mielisten trollien häirinnän kohteeksi.

Kuva: Yle


Huotilainen Minna

Aivotutkija Minna Huotilainen on Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori. Hän tutkii uusimpien neurotieteen löydösten sovellettavuutta kasvatustieteisiin ja erityisesti oppimiseen ja opettajan työhön. Hän on tutkinut erityisesti musiikin ja liikunnan vaikutuksia aivoihin ja oppimiseen.

Kuvaaja: Uzi Varon


Juutinen Jaana, Karjalainen Satu, Keränen Virve, Mertala Pekka ja Puroila Anna-Maija

Kuka opettaa ja ketä? Tutkijana lasten arjen äärellä
KT Jaana Juutinen, KM Satu Karjalainen, KM Virve Keränen, KT Pekka Mertala ja dosentti Anna-Maija Puroila, Oulun yliopisto

Olemme tottuneet ajattelemaan, että lapset ovat päiväkodeissa ja kouluissa oppijoina. Kuinka usein pohdimme sitä, mitä me aikuisina voimme oppia lapsilta? Esityksemme pohjautuu vuoropuheluun kokemuksistamme ja havainnoistamme: mitä tutkijoina olemme oppineet lapsilta? Tutkimuksissamme olemme tarkastelleet lasten päiväkotiarkea eri tavoin: itse osallistumalla, työskentelemällä lasten kanssa tai videoaineiston kautta. Joitakin meistä lapset ovat kutsuneet mukaan päiväkotiarkeensa, toiset ovat tarkastelleet lasten arkea etäämpää. Olimmepa tutkijoina lähellä tai kauempana, lasten arki on täynnä asioita ja merkityksiä, joista aikuisina voimme oppia.


Koutaniemi Meeri

Meeri Koutaniemi, 31, on kuusamolaissyntyinen vapaa valokuvaaja, toimittaja ja dokumentaristi. Hänen työnsä valokuvaajana ja journalistina ulottuu yli 50 maahan.
Koutaniemen työn keskiössä on ihmisen oikeus määritellä identiteettinsä ja toimijuutensa yhteiskunnassa. Koutaniemi keskittyy työssään kysymyksiin vallasta ja muutoksesta sosiopoliittisessa viitekehyksessä.
Koutaniemi valittiin Vuoden Lehtikuvaajaksi vuosina 2012 ja 2013 sekä saanut lukuisia kansainvälisiä palkintoja. Koutaniemi on julkaissut Suomessa yhteensä kuusi kirjaa itsenäisistä kuvajournalisista tutkimusprojekteistaan. Tällä hetkellä Koutaniemi työstää tietokirjaa tyttöjen ympärileikkauksesta.


Lanas Maija

Maija Lanas (KT, dosentti) on koulutukseltaan luokanopettaja ja päätyöltään yliopistotutkija. Hänen väitöstutkimuksensa (2011) aiheena oli lasten haastava käytös koulussa. Maija on kokenut kouluttaja ja luennoitsija niin toimintakulttuuriin, haastavaan käytökseen kuin kiusaamiseenkin liittyvissä asioissa ympäri Suomen. Päätyönsä (vanhempi tutkija) ohessa Maija on ottanut osaa erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin, joilla ehkäistään syrjäytymistä tai kehitetään lasten kohtaamista. Hän toimii yhteistyössä niin varhaiskasvattajien, peruskoulujen kuin nuorisotyöntekijöidenkin kanssa.

Kuvaaja: Mikko Törmänen/ Oulun yliopisto


Lehmuskallio Alma

Alma Lehmuskallio (s. 1979) on teatteriohjaaja ja 1.1.2020 alkaen Oulun Teatterin taiteellinen johtaja. Lehmuskallio on valmistunut Teatterikorkeakoulusta vuonna 2015 ja tehnyt ennen Oulua teatteri-, tanssi- ja sirkusohjauksia mm. Teatteri Jurkassa, Kotkan kaupunginteatterissa, Teatteri Takomossa ja Sivuhenkilöt-työryhmässä. Lehmuskallion erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat toden ja fiktion suhde, fyysisyys näyttämöllä, mahdollisuuksien tasa-arvo sekä eri taiteenlajien väliset hybridit.

Kuva: Kaisa Tiri


Leveälahti Samuli

Opetusneuvos Samuli Leveälahti työskentelee Opetushallituksessa ennakointiyksikössä, jossa tuotetaan valtakunnallista työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointitietoa. Hän on toiminut myös Opetushallituksen ennakoinnin kehittämishankkeen (OPH 2.0) vetäjänä vuosina 2017-2018.


Liksom Rosa

Rosa Liksom on kirjailija ja kuvataiteilija. Hän on opiskellut antropologiaa ja yhteiskuntatieteitä Helsingissä, Moskovassa ja Kööpenhaminassa. Finlandia-palkinnon hän voitti vuonna 2011 teoksestaan Hytti nro 6. Rosa Liksom on tehnyt romaanien ja novellikokoelmien lisäksi maalauksia, sarjakuvia, lastenkirjoja, elokuvia ja näytelmiä.

Kuva: Pekka Mustonen


Peltola Maria

Maria Peltola (KM, LTO, LO) työskentelee koulutussuunnittelijana ja yliopisto-opettajana Oulun yliopistossa. Peltola tutkii väitöstutkimuksessaan toimijuutta erityisesti kasvatuksen ja opetuksen konteksteissa. Yksi olennainen kysymys on, mitä on toimijuuden kannalta optimaalinen avoin tila kenellekin missäkin tilanteessa?

Kuvaaja: Mikko Törmänen/Oulun yliopisto


Poijula Soili

Soili Poijula on kriisi- ja traumapsykologi, psykoterapeutti ja tutkija. Hän perusti Traumaterapiakeskuksen vuonna 1994 ja on työskennellyt niin yksilöiden, perheiden kuin koulujen ja yhteisöjen auttajana traumaattisissa tapahtumissa ja menetyksissä sekä työelämän muutos- ja menetystilanteissa.

Mikä synnyttää selviytymistä, terveyttä ja kukoistusta on yhä ajankohtaisempi kysymys. Selviytymiskykyisyys ja kyky säilyttää vakaus muutoksissa ja paineen alla on määritelty resilienssiksi. Resilienssi edellyttää joustavuutta, kestävyyttä, optimismia, päättäväisyyttä ja vastuun ottamista itsestä. Tutkimustietoa resilienssistä on jalostettu resilienssin vahvistamisohjelmiksi niin lapsille ja nuorille kuin opettajille koulumaailmaan. Poijulan (2018) Resilienssi – tietokirja sisältää tietoa yksilön, perheen, organisaation ja yhteisön resilienssitekijöistä ja resilienssitaidoista. Hänen luennossaan Resilienssiä kouluihin tavoitteena on kuvata resilienssitaitoja, jotka palvelevat niin opettajien kuin oppilaidenkin selviytymiskykyisyyttä ja kasvua.

www.soilipoijula.fi


Pölönen Perttu

Perttu Pölönen on keksijä, yrittäjä ja säveltäjä. Hän on voittanut Euroopan suurimman nuorten tutkimuskilpailun ja opiskellut tulevaisuuden teknologioita Singulariteetti-yliopistossa NASAn tutkimuskeskuksessa. Mediassa häntä on kutsuttu superälykäksi ja pelottomaksi keksijäksi – vuonna 2014 hänet palkittiinkin Slushissa Suomen luovimpana ja joulukuussa 2018 MIT Tech Review nimesi hänet 35 lupaavimman innovaattorin joukkoon Euroopassa.


Raetsaari Kirsi

Kirsi Raetsaari (KM) on oululainen lukion opinto-ohjaaja, joka on 2000-luvun mittaisen työuransa aikana perehtynyt erityisesti oppimisen ja opiskelun tukemiseen lukiossa. Väitöstutkimuksessaan Raetsaari kysyy, miksi lukio keskeytyy. Tutkimuksen lähtökohta on toimija itse, mikä ohjaa etsimään vastauksia niin ohjaustyöntekijöiden kuin nuortenkin arjesta.

Kuvaaja: Mikko Törmänen/ Oulun yliopisto


Rönkä Matti

Matti Rönkä on tehnyt pitkän työuran eri viestimissä, niin johtotehtävissä kuin toimittajanakin. Tutuimmaksi hän on tietenkin tullut Ylen tv-uutisten juontajana.
Rönkä on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri ja toimittaja (HS:n toimittajakoulu). Rönkä on myös julkaissut kymmenen romaania.

Kuva: Jussi Nahkuri/Yle Kuvapalvelu

 


Röyhkä Kauko

Kauko Röyhkä on pitkän linjan rockmuusikko ja kirjailija. Hänen ensimmäinen levynsä Steppaillen ja esikoisromaaninsa Tien laidalla Waterloo ilmestyivät 1980. Röyhkä vietti nuoruutensa Oulussa. Pohjoisella maisemalla ja sen ihmisillä on ollut suuri merkitys hänen tuotannossaan. Hänen keskeisimpiä kirjallisia teoksiaan ovat romaanit Kaksi aurinkoa (Finlandia-ehdokas 1996), Miss Farkku-Suomi ja Lapinpoika, näyttelijä Ville Haapasalon elämään perustuvat Et kuitenkaan usko -juttukokoelmat. Musiikin puolelta monille ovat tuttuja hänen laulunsa Lauralle, Paska kaupunki, Paha maa, Majavalakki ja Helvetti.


Sajaniemi Nina

Nina Sajaniemi on varhaiskasvatuksen professori ja neuropsykologian erikoispsykologi.
Hän on perehtynyt kehitykseen, oppimiseen, vuorovaikutukseen ja niihin vaikuttamiseen. Hän johtaa ja on mukana lukuisissa tutkimushank-
keissa, jotka liittyvät pienten lasten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.


Sinkkonen Jari

Jari Sinkkonen on lääketieteen tohtori, lasten- ja nuorisopsykoterapeutti ja Turun yliopiston lastenpsykiatrian dosentti. Hän on kirjoittanut ja toimittanut yksin ja työtovereiden kanssa kaksikymmentä kirjaa, joiden aiheina ovat olleet mm. isyys, pojan kehitys, ja kiintymyssuhteiden muodostuminen. Hän on jäänyt eläkkeelle Pelastakaa Lapset – järjestöstä mutta toimii edelleen psykoterapeuttina, luennoitsijana ja tutkijana.


Ståhl Katja

Katja Ståhl on perheenäiti Espoosta, mutta joutessaan hän on tehnyt mm. radiota, tv:tä ja nuorisomedia Suosikkia, sekä sukeltanut syvälle suomalaiseen musiikkibisnekseen. Suomessa on vain muutama tunnettu naama, jota Ståhl ei ole haastatellut, joista yksi on hän itse. Nykyään Ståhl työskentelee Radio Nostalgiassa ja kolumnoi Apu-lehdessä, sekä juontaa Elämäni biisi -ohjelmaa tv:ssä. Vapaa-ajallaan Katja kasvattaa hevosia ja kävelyttää koiraa.


Tervo Jaana (Elina Pekkarisen tilalla)

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on estynyt tulemasta puhumaan OPI 20 -tapahtumaan. Hänen tilallaan puheenvuoron pitää lakimies Jaana Tervo lapsiasiainvaltuutetun toimistosta.


Uusitalo-Malmivaara Lotta

Lotta Uusitalo on erityispedagogiikan dosentti ja yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut oppimisen vaikeuksia, lasten ja nuorten hyvinvointia ja positiivisen kasvatuksen menetelmiä. Erityisesti luonteenvahvuudet ja niiden käyttö varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ovat hänen kiinnostuksen kohteitaan. Yhdessä Kaisa Vuorisen kanssa hän on kirjoittanut Huomaa hyvä! –materiaalin ja kehittänyt Positiivisen CV:n idean laaja-alaisen osaamisen havaitsemiseksi ja dokumentoimiseksi.
http://uusitalomalmivaara.fi


Vartiainen Jenni

Jenni Vartiainen työskentelee tutkijana Helsingin yliopistolla MOI-monilukutaito opitaan ilolla -kehittämisohjelmassa. Tällä hetkellä hänen mielenkiintonsa kohdistuu etenkin varhaiseen tiedekasvatukseen ja tieteelliseen lukutaitoon. Tutkimustyön lisäksi Jenni on aktiivinen tieteen popularisoija. Hän on ollut tuottamassa yhteistyössä YLEn kanssa suosittu Tiedonjyvä -tiedeohjelmaa lapsille sekä kirjoittanut tiedeaiheisia kirjoja lapsille (Tiedeseikkailu) ja opettajille (Mistä syntyy tuulen voima?). Lisäksi hän on leikillistä tiedekasvatusta edistävän Kide Sciencen yksi perustaja.


Vidgrén Juha

Juha Vidgrén on Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja suurin omistaja. Hän vastaa yrityksen viestinnästä ja markkinoinnista. Hän on koulutukseltaan opettaja, valmistunut kasvatustieteen maisteriksi Oulun yliopistosta.


Virtanen Rauli

Rauli Virtanen on toiminut ulkomaantoimittajana ja – kirjeenvaihtajana vuodesta 1969. Hän on kirjoittanut seitsemän tietokirjaa ja ohjannut
lukuisia tv-dokumentteja eri puolilta maailmaa. Virtanen toimi Tampereen yliopiston journalistiikan vierailijaprofessorina 2015-2016.


Visala Hanna

Hanna Visala on Ylen uutisjuontaja ja Yle Uutisluokan tuottaja. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri. Visala on työskennellyt toimittajana Yleisradiossa vuodesta 2003 ja on viime vuosina luotsannut Ylen mediakasvatushanketta Uutisluokkaa. Uutisluokassa nuoret oppivat medialukutaitoja ja mukana on yli 400 koulua. Visala on tuottanut kouluille oppituntimalleja medialukutaidon opettamiseen sekä materiaaleja muun muassa valeuutisten tunnistamiseen.”Opettajat ovat avainasemassa siinä, kuinka nuori oppii arvottamaan ja löytämään tietolähteitä”

Kuva: Antti Haanpää / Yle


Vuorinen Kaisa

Kaisa Vuorinen, KM, erityisopettaja ja CEO, Founder, Positiivinen CV. Olen innostaja, opettaja, kouluttaja, puhuja, väitöskirjatutkija ja tietokirjailija. Rakastan rikastaa todellisuutta tunnistamalla ihmisten vahvuuksia. Haluan kutsua kanssakulkijani nostamaan hyvän huomaamisen lasit nenälleen ja katsomaan kohti asioita, jotka ovat hyvin, erityisesti lapsissa ja nuorissa. Minua motivoivat ihmisten väliset kohtaamiset, mielen vitamiinit, joista syntyy tarttumapintaa, iloa yhteisistä havainnoista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Minulla on kyky vauhdittaa myötäinnon kulttuurin syntymistä ja olen parhaimmillani, kun saan puhua hyvän huomaamisen vallankumouksesta sekä Positiivisen CV:n kehittämisestä jokaisen koululaisen tulevaisuuden työkaluksi.


Väisänen Anne-Mari

Anne-Mari Väisänen (KM, väitöstutkija) on koulutukseltaan luokanopettaja ja tekee päätyönään väitöstutkimusta Schools in change: Active Equity of Children and Youth -projektissa Maija Lanaksen ja Tuija Huukin ohjaamana. Väitöstutkimus tarkastelee suomalaisessa kiusaamiskeskustelussa toimijoille rakentuvia rajoituksia ja mahdollisuuksia.

Kuvaaja: Mikko Törmänen/Oulun yliopisto