Impiö Niina: Opettajan oppiminen ja pedagoginen hyvinvointi hybridiajassa

Impiö Niina: Opettajan oppiminen ja pedagoginen hyvinvointi hybridiajassa


Niina Impiö on kasvatustieteiden maisteri ja Oulun yliopiston opettaja, joka työskentelee kansainvälisessä Learning, Education and Technology -maisteriohjelmassa. Hänen osaamisalueensa liittyvät yhteisölliseen oppimiseen, teknologiatuettuun oppimiseen ja opiskelijoiden ohjaamiseen. Tutkimuksellisena kiinnostuksen kohteena ovat opettajan oppiminen, opettajayhteisöjen työskentely ja opettajien yhteisölliset työskentelytaidot.

Opettajana olet kiinnostunut oppijoiden oppimisesta ja hyvinvoinnista. Milloin viimeksi olet pohtinut omaa oppimistasi opettajana? Mitä ja miten opettaja oppii? Missä ja keiden kanssa? Mitä on opettajan jatkuva oppiminen? Miten oppiminen liittyy pedagogiseen hyvinvointiin? Onko sinulla oman oppimisen suunnitelma?

Luennossaan Impiö tarkastelee tutkimus- ja kokemusperustaisesti opettajan oppimista ja pedagogista hyvinvointia yksilön ja yhteisön näkökulmista. Omassa tutkivassa opettajuudessaan hän on kokenut niin työn imun, innostuksen ja ilon kuin kiireen, kuormituksen ja kohtuuttomuuden. Jatkuva muutos edellyttää opettajalta jatkuvaa oppimista. Tarvitsemme työkaluja oppimisemme tavoitteiden, toimintatapojen ja arvioinnin suunnitteluun. Puheenvuorossa keskustellaan käytännön esimerkein ja ajankohtaiseen tutkimukseen perustuen opettajan oppimisen prosesseista ja pedagogisen hyvinvoinnin edistämisestä hybridiajassa.

(Kuva: Reijo Koirikivi Studio P.S.V)

Lauantai 4.2. klo 12.45-13.45  Luentosali L4