Sinkkonen Jari: Opettaja oppilaan kiintymyskohteena / Traumatisoitunut lapsi ja nuori koulussa

Sinkkonen Jari: Opettaja oppilaan kiintymyskohteena / Traumatisoitunut lapsi ja nuori koulussa


Jari Sinkkonen on lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja Pelastakaa Lapset ry:n ylilääkäri. Aina täydet salit luennoilleen vetävä Sinkkonen osallistuu aktiivisesti kasvatusta, lastensuojelua ja lasten kehitystä koskevaan keskusteluun.

Sinkkonen on pitänyt esillä erityisesti poikalasten kohtaamia haasteita. Hän on kiinnittänyt huomiota myös lasten asemaan vanhempien avo- ja avioerotilanteissa. Sinkkonen on saanut mm. Kirkon tiedonvälityspalkinnon, Tietokirjailijapalkinnon, arkkiatri Risto Pelkosen palkinnon ja Vuoden puhuja -palkinnon.

”Opettaja oppilaan kiintymyskohteena” -luennossaan Sinkkonen kertoo, kuinka oppilaan ja opettajan välisessä suhteessa on aina jonkin verran kiintymyssuhteen elementtejä. Opettajan lämmin ja arvostava asenne oppilaisiin yhdistyneenä johdonmukaiseen ja ennakoitavaan työskentelytapaan luo pohjan turvalliselle suhteelle. Sen merkitys korjaavana kokemuksena korostuu silloin, kun lapsen tai nuoren elämä on muuten turvatonta ja epävakaata.

”Traumatisoitunut lapsi ja nuori koulussa” -luennon mukaan toistuvat ja/tai pitkittyneet traumakokemukset jättävät jälkensä kehittyvään keskushermostoon. Krooninen stressi ja ajoittain paniikiksi yltyvä ahdistus näkyvät koulussa ja vaikeuttavat ymmärrettävästi oppimista. Luennossa esitetään joitakin ajatuksia siitä, miten näihin oppilaisiin on hyvä suhtautua. Opettajan tyyni suhtautuminen voi olla merkittävä tuki kasvavalle lapselle.

Perjantai 3.2. klo 16.00-17.00  Luentosali L1: Opettaja oppilaan kiintymyskohteena

Lauantai 4.2. klo 10.15-11.15  Saalastinsali: Traumatisoitunut lapsi ja nuori koulussa

Perjantain esitys striimataan luentosaliin L6.

Lauantain esitys striimataan luentosaliin L5.