Wenström Sanna: Hyvinvointia voimakehältä – laaja-alaiset vahvuudet voimavarana

Wenström Sanna: Hyvinvointia voimakehältä – laaja-alaiset vahvuudet voimavarana


Sanna Wenström on kasvatustieteen tohtori, filosofian maisteri ja ammatillinen erityisopettaja, joka on VOIMAKEHÄ®- konseptin ja -menetelmän toinen kehittäjä ja päävalmentaja sekä opettajankouluttaja. Wenström on väitellyt opettajien työinnostuksesta positiivisen johtamisen ja organisaation viitekehyksessä ja kirjoittanut kaksi tietokirjaa: ”Positiivinen johtaminen. Johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla” sekä ”Kaikilla vahvuuksilla. Opas laajan vahvuusnäkemyksen käyttöön opetuksessa.”

Laajan vahvuusnäkemyksen lähtökohtana on, että ihminen voi parhaiten niissä rooleissa, joissa hän voi olla oma itsensä. Tutkimukset osoittavat, että tunnistamalla ja hyödyntämällä vahvuuksia laaja-alaisesti voidaan vahvistaa hyvinvointia ja kukoistusta työssä, opinnoissa ja elämässä. ”Power zone”, voimakehä, tarkoittaakin hyvinvoinnin ja toimintakyvyn optimaalista vyöhykettä.

Luennolla tutustutaan laajaan vahvuusnäkemykseen sekä sen perusteella kehitettyyn VOIMAKEHÄ®-konseptiin niin oppilaiden kuin opettajankin hyvinvoinnin näkökulmasta. Luennolla esitellään laajan vahvuusnäkemyksen lähtökohdat ja teoriatausta, kuusi vahvuuden lajia (luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit) sekä esitellään käytännön ideoita, sovelluksia ja työskentelyesimerkkejä mukaan otettavaksi ja hyödynnettäväksi omassa työssä.

(Kuva: Noora Slotte, Studio P.S.V.)

Lauantai 4.2. klo 10.15-11-15  Luentosali L3