OAJ:n puheenjohtajan tervehdys

Arvoisat opetuksen ja koulutuksen ammattilaiset

Suomi on ollut koulutuksen huippumaa ja on sitä edelleenkin. Opettajan ammatti on kansalaisten mielissä arvostettu ja vaikka opettajankoulutukseen hakevien määrä on laskenut, saamme ammattiin edelleenkin nuorisomme parhaimmistoa.

Suomalaisen opetushenkilöstön erinomaisella osaamisella ja sitoutuneisuudella tehdään jatkuvasti maailman huippua olevia koulutustuloksia. Selvityksestä toiseen keskeiseksi syyksi erinomaisille oppimistuloksille nähdään juuri opettajan ammatin vetovoima, erinomainen maisteritason opettajankoulutus ja opettajan pedagoginen autonomia. Noista kaikista on tinkimättömästi pidettävä kiinni.

Mikään ammatti ei säily muuttumattomana. Yhteiskunnan muuttuessa myös kaikki työt ja ammatit muuttuvat. Niin myös opettajien ja heidän esihenkilöidensä työ. Siksi ammatillisen osaamisen kehittäminen on aivan jokaiselle työssä olevalle välttämättömyys. Erityisesti se on sitä koulutuksen, opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisille. Onhan työn keskeisenä tavoitteena tulevaisuuden osaamisen luominen.

OAJ on vuodesta toiseen vaatinut jokaiselle työnantajalle systemaattista henkilöstöohjelmaa ja sen osaksi henkilökohtaisesti, toimintayksikkökohtaisesti ja työnantajakohtaisesti laadittuja henkilöstön kehittämissuunnitelmia. Tuon tavoitteen saavuttaminen on edelleenkin aivan liian kaukana. Tähän on lukuisia kertoja kiinnitetty myös kansainvälisissä koulutusalan tilaisuuksissa huomiota.

Yksi osa oman osaamisen kehittämistä ovat tietoisku-tyyppiset koulutustapahtumat, joista yksi valtakunnallisesti suurimmista on Oulun OPI-päivät. OPI-päivillä on jo 50-vuotinen historia, mikä kertoo tapahtuman tärkeydestä. Tälläkin kertaa päiville on osallistumassa yli 2 000 osallistujaa.

Arkityötä tukevien virikkeiden saamisen lisäksi OPI-päivätkin tarjoavat lukuisia kohtaamisia, mahdollisuuden tavata tuttuja ja vaihtaa kuulumisia. Sekin on merkityksellistä.

On tärkeä, että ammattilaiset itse ovat ylpeitä työstään. Ammattiylpeys ja ammatillinen itsetunto kulkevat käsi kädessä. Opettajilla ja heidän esihenkilöillään on syytä olla ylpeitä tehtävästään ja työstään. OPI-päivien kaltaiset suurtapahtumat ovat tärkeitä myös itsetunnon vahvistamisen ja kohottamisen kannalta. Kun edessämme kuluvan kevään aikana on poikkeuksellisen vaikealta näyttävä työehtoja koskeva neuvottelukierros, on hyvä nostaa suurtapahtuman osana yhdessä ääntä myös työnne merkityksellisyydestä ja vaativuudesta.

Haluan koko OAJ:n ja omasta puolestani kiittää teitä opettajia, kouluttajia, kasvattajia ja esihenkilöitänne tärkeästä työstänne suomalaisten lasten ja koko Suomen tulevaisuuden hyväksi. Samalla toivotan oikein antoisaa tapahtumaa ja voimia tärkeään työhönne. Pitäkää yhteisöissänne huolta myös toisistanne.

 

Olli Luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja