OAJ:n puheenjohtajan tervehdys

Oppi pitää tiellä

Opettajan työ monimuotoistuu ja uudistuu monilta osin jatkuvasti. Ydin ei kuitenkaan ole kadonnut tai katoamassa. Se on oppimisen halun virittäminen, osaamisen vahvistaminen, elämän hallinnan vahvistaminen ja sivistys. Niistä on pidettävä kiinni ja huolta.

Koulutuksen tehtävänä ei ole tuottaa ihmismateriaalia elinkeinoelämän palvelukseen, vaan tasapainoisia ja kehittymishaluisia osaavia ihmisiä. Lisäksi koulutuksen ikiaikaisena tavoitteena on Suomessa edelleen pidettävä tasa-arvoisen mahdollisuuden antaminen kaikille koti-, asuinpaikka- tai muusta taustasta riippumatta kehittyä itse ponnistellen potentiaalinsa ylärajoille.

Vaikka siis koulutuksen vahva ydin pysyy, on moni asia koulutuksessa väistämättä muutoksessa, koska yhteiskunta muuttuu. On integraatiota, erityistä tukea, digiloikkaa, liikkuvaa koulua, ilmiöpohjaisuutta, monikulttuurisuutta, sukupuolisensitiivisyyttä ja montaa muuta tärkeää sisältöä ja toimintatapaa, jotka edellyttävät opetusalan ammattilaiseltakin osaamisen jatkuvaa uudistamista.
Siksi on tärkeää avoimella ja rakentavalla mielellä jatkuvasti kehittää koulutusta.

Suomessa kehittämisen perustana on kansainvälisesti vertaillen opettajan, koulujen ja kuntien poikkeuksellisen vahva autonomia. Niiden taustana on usko siihen, että opettaja oppimisen, opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisena parhaiten pystyy ratkaisemaan etenemisen ja keinot oppimisen edistämiseen ja hyvien oppimistulosten saavuttamiseen. Siksi myös vastuu oman osaamisen kehittymisestä on oikeutetusti varsin vahvasti myös opettajalla itsellään. Työnantajan on tähän taattava mahdollisuudet ja huolehdittava systemaattisesti edellytyksistä sekä koko kouluyhteisön että jokaisen yksilön henkilökohtaiseen kehittymiseen.

Keskeinen osa asiantuntija-ammattilaisen kehittymisessä on kollegoitten kanssa tehtävällä pohdinnalla ja kokemusten vaihdolla. Siksi myös OPI-päivien ja Educan tapaisilla suurtapahtumilla on sijansa. Niiden avulla pystytään myös tarjoamaan monipuolisesti aiheita ja sisältöjä itse kunkin tarpeisiin ja kiinnostukseen. Niin varmasti nytkin.

Olli Luukkainen, OAJ:n puheenjohtaja. Kuva: Leena Louhivaara

Olli Luukkainen, OAJ:n puheenjohtaja. Kuva: Leena Louhivaara

Kasvava merkitys oppimistulosten suhteen on kouluyhteisön omalla yhteisellä kehittymisellä ja vuorovaikutuksella. Näihin koulutuksen huippumaat maailmalla nyt panostavat. Kerätään avarasti ja avoimin mielin oppia OPI-päiviltä ja myllerretään ajatuksia omissa yhteisöissä. Silloin siemenet lähtevät elämään ja opettajuuden sielu elää myös täydennyskoulutuksessa. Yhdessä oppii enemmän.

Hyvää OPI-tapahtumaa ja jaksamista sekä menestystä tärkeissä tehtävissänne suomalaisten ja Suomen tulevaisuuden hyväksi!

Olli Luukkainen
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
puheenjohtaja