Taidenäyttely

OPI 20 -tapahtumassa on esillä myös Oulun koulujen 7.-9. luokkien kuvataiteen näyttely ”Ajatus muutoksesta” OPI KUVIS. Tule tutustumaan!

Laanilan koulu (opettaja Terhi Sainio)
9.lk valinnainen kuvataide: Taideteoksista omaan teokseen
Tehtävänä oli eri aikakausien tyylisuuntiin ja taideteoksiin tutustumisen jälkeen valita kolme itselle merkityksellistä tai itseä kiinnostavaa teosta. Perusteluja valintoihin ei tarvittu. Näitä teoksia leikkaamalla tuli koota kollaasitekniikalla uusi teos. Toteutunut kollaasi toimi lopulta sekä itsenäisenä työnä että luonnoksena omalle taideteokselle. Tekniikka vapaa.

Sisällöt: Taidehistoria, taiteen kopiot, tekijänoikeudet, sommittelu, kollaasi ja muut tekniikat.

8.lk valinnainen kuvataide: Seikkailija
Tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa haluamallaan kolmiulotteisella tekniikalla ja valitsemillaan materiaaleilla oma Seikkailija. Seikkailijan tuli olla mielikuvituksellinen hahmo, jolla on raajat ja silmät. Halutessaan sen sai kopioida olemassa olevasta hahmosta. Valmis seikkailija vietiin ulos, koulun ympäristöön seikkailemaan. Seikkailijan matka tuli valokuvata – valokuvissa huomio tuli kiinnittää sommittelun lisäksi valoon ja varjoihin. Kamerana toimi oppilaan oma puhelin.

Sisällöt: Kolmiulotteinen rakentaminen, valokuvaus.

Länsituulen koulu (opettajat Sanna Merikanto-Tolonen ja Markus Myllyneva)
Muotoilu – Valaisin -kuvataiteen ja käsityön monialainen oppimiskokonaisuus 7. luokilla.
Tehtävänä oli suunnitella ja valmistaa valaisin tilaan. Oppilaat saivat valita tilan itse. Alussa kerättiin kuvakollaasia erilaisista tiloista ja valaisimista. Perehdyttiin muotoiluun ja pohdittiin yhdessä: Mitä kaikkea muotoilu on? Tehtiin mittapiirroksia ja hahmomalleja valaisimista sekä kokeiluja omista materiaaleista ja tekniikoista lopullisen luonnoksen pohjalta.

Sisällöt: Valo, varjo, valaistus, tilasuunnittelu, luonnostelu, muotoilukasvatus, kokeilut, häikäisysuoja, prototyyppi, rakentelu, käsityön tekniikat

Merikosken koulu (opettaja Laura Kalaoja)
Sekatekniikka: Omakuva/ Oma mielenmaailma 8.lk valinnainen kuvataide
Tehtävänä oli toteuttaa kollaasi aiheella ”omakuva” tai ”oma mielenmaailma”. Työn sai tehdä paperileikkuukollaasina tai sekatekniikkana niin, että yhdisti paperikollaasiin esim. piirustusta ja/tai maalausta tai muita materiaaleja.

Sisällöt: Sekatekniikka, kollaasi ja sen historia (mm. kubismi), omakuvat taiteessa ja taidehistoriassa, sommittelu, oma kuvailmaisu.

Maalaus: POP-taidetta 8.lk valinnainen kuvataide
Tehtävänä oli hyödyntää POP-taiteen elementtejä omassa maalauksessa. Aluksi tutustuttiin POP-taiteen historiaan ja sitten suunniteltiin työ, johon sisällytettiin POP-taiteelle ominaisia elementtejä, esim. arkipäivän esineitä, kirkkaita värejä, aiheen monistusta, sarjakuvamaista ilmaisua ja pop-kulttuurin hahmoja sekä idoleita. Oppilaat valitsivat itse materiaalinsa, koska työssä harjoiteltiin myös tarkoitustenmukaisten materiaalien ja välineiden valintaa ja käyttöä. Esillä olevista töistä osa on toteutettu akryylein, osa peitevärein.

Sisällöt: Taidehistoria, POP-taide, akryylimaalaus, akvarellimaalaus, sommittelu, oma kuvailmaisu

Ylikiimingin koulu (opettaja Sanna Goman)
Hiilityö 7.lk
Sisällöt: Piirustus, hiilitekniikka, valo/varjo, kuvailmaisu

Valolaatikot
Valolaatikot on tehty Lumo-festivaalille aiheena Trillenium Garden. Sisällöt: Rakentelu, valo, fiktio

Oulun Kansainvälinen koulu (opettajat Maarit Haataja ja Satu Larivaara-Heikkala)
Kuutiot: 8A & 8B Kuvataiteen ja musiikin yhteinen MOK-projekti:
Art Movements and Finnish Popular Music of the 20th & 21st Century
Statement of the Inquiry: Art for art’s sake.
Key concept – Communication, Change
Related concept(s) – Genre, Boundaries, Expression
Global context – Orientation in Space and Time

Inquiry questions:
Factual –What kinds of Art Movements and Finnish popular music styles there have been during different decades?
Conceptual – How different styles have changed and developed over time?
Debatable – What kinds of boundaries the artists needed to break?

Oulun Kansainvälinen koulu (opettajat: Antti Rimpisalo ja Satu Larivaara-Heikkala)
Sarjakuvat: 7A & 7B Kuvataiteen ja historian yhteinen MOK-projekti: Our Impact on the Environment
Statement of the Inquiry: Human innovations have a significant impact on the environment.
Key concept – Change / muutos
Related concepts – Innovation / keksinnöt
Global context – Globalization and Sustainability

Inquiry questions:
Factual – What were the main changes that led to and followed the industrial revolution?
Conceptual – How can human creativity portray change?
Debatable – Should we slow down for the sake of sustainability?

Rajakylän koulu (opettaja Leena Filpus)
Arkkitehtuuri: Luonnon muodot arkkitehtuurissa 9. valinnainen kuvataide
Tehtävänä oli suunnitella ja rakentaa pienoismalli valkoisesta pahvista. Työssä tuli käyttää luonnon muotoja (esim. kaarevia/pyöreitä muotoja) ja yhteen tasoon (vaippaan) reikäkuviota, joka toteutettiin vinyylileikkurilla.

Sisällöt: Arkkitehtuurin historia, nykyarkkitehtuuri, rakentelu, geometria, teknologia, vektorigrafiikka

Maalaus: Värilliset varjot 8.valinnainen kuvataide
Tehtävänä oli maalata omasta aiheesta työ värillisin varjoin. Aluksi tutustuttiin maalaustaiteen historiaan ja tehtiin kaksi maalausta hedelmästä, toinen akryylimaalein ja toinen öljyväreillä. Tekniikka omaan työhön valittiin harjoitusmaalausten perusteella.

Sisällöt: maalaustaiteen historia, impressionismi, öljyväritekniikka, akryylimaalaus, valo ja varjo, oma kuvailmaisu