Näytteilleasettajat

Tähän mennessä osallistumisensa OPI23-tapahtumaan ovat varmistaneet seuraavat näytteilleasettajat:

 

ADHD- liitto ry

ADHD-liitto ry on valtakunnallinen adhd-oireisia ja läheisiään sekä ammattilaisia kokoava sosiaali- ja terveysalan järjestö. ADHD-liitto tuottaa ajantasaista tietoa edistääkseen adhd:hen liittyvää myönteistä asenneilmapiiriä. Liiton toimintamuotoja ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen, neuvontapalvelut, kurssitoiminta, kouluttaminen, kokemustiedon- ja vertaistuen mahdollistaminen sekä jäsenyhdistysten tukeminen.

Autismiliitto ry

Autismiliitto on valtakunnallinen autismikirjoa edustava asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Liitto on autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä asialla. Jäseniämme ovat eri puolella Suomea toimivat jäsenyhdistykset. Liiton tehtäviä ovat mm. autismitiedon levittäminen, päätöksentekoon vaikuttaminen, vertaisosaaja- ja kokemusasiantuntijatoiminnan järjestäminen, ohjauksen ja neuvonnan antaminen.

CSE Entertainment

 

DragonBox Finland Oy

 

e-Oppi Oy

e-Opin digikirjat. Tule mukaan tutustumaan interaktiivisiin ja multimediarikkaisiin sisältöihin. Uusi lisensointimme mahdollistaa e-Opin alakoulusta lukioon kattavan digikirjaston hyödyntämisen käytössä olevasta kurssikirjasta käsin. Tekoälyavusteinen ”Lisää aiheesta” -toiminto on jokaisessa tekstikappaleessa vieden mm. yksilöllistämisen ja monialaisuuden aivan uudelle tasolle.

Edukustannus

 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

 

Hyvärilän Nuoriso- ja matkailukeskus

 

Huivienaikaan/Ulla Nousiainen

 

IS-VET Oy

IS-VET  on suomalainen luonnontieteiden opetusvälineisiin ja erikoiskalusteisiin erikoistunut asiantuntija, joka tarjoaa yhteensopivat laitteet, kalusteet sekä oppilaan ja opettajan aineistot – kaiken mitä onnistunut opetustilanne vaatii. Laadukkaat välineet ja toimivat tilat antavat vapauden keskittyä olennaiseen – uuden tiedon ja osaamisen luomiseen. IS-VET erikoisluokkien kalusteet ja välineet takaavat laadukkaat puitteet opetukselle ja oppimiselle. www.isvet.fi

Kehitysvammaliitto

 

Kopiosto

Kopiosto mahdollistaa tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen ja audiovisuaalisten teosten vaivattoman ja vastuullisen käytön oppilaitoksissa, yrityksissä ja julkishallinnossa. Samalla luovan alan ammattilaiset saavat korvauksen teostensa käytöstä. Tarjoamme oppilaitoksille tekijänoikeuteen liittyvää maksutonta koulutusta. Kopiraittila.fi-sivustolla on tekijänoikeustietoa ja opetusmateriaalia tekijänoikeuksien opettamiseen ja oppimiseen. Tilaa uutiskirjeemme!

LeaDo

 

Lekolar

Lekolar on Pohjoismaiden markkinajohtaja koulujen ja päiväkotien varustajana ja oppimisympäristöjen toteuttajana. Autamme asiakkaitamme pedagogisella ymmärryksellä ja monialaisella osaamisella. Vastuullisuus ja kestävät valinnat ovat meille tärkeitä. Tutustu toimintaamme: www.lekolar.fi

Nuorisokeskus Piispala

 

Näppistaituri

 

OAJ

 

Opetushallitus

 

Opinkirjo

Kehittämiskeskus Opinkirjo on lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö, jonka työ toteutuu kouluissa ja oppilaitoksissa yhteistyössä niiden opettajien ja muun henkilöstön sekä huoltajien kanssa.

Oppimateriaalikeskus Opike

Oppimateriaalikeskus Opike kehittää ja tuottaa materiaaleja kuntoutuksen, kasvatuksen ja opetuksen tueksi. Tuotteemme perustuvat kotimaiseen kehittämistyöhön, jota tehdään yhdessä kasvatuksen ja kuntoutuksen sekä opetuksen ammattilaisten kanssa. Materiaalituotannon tukena toimii tuotekehitys- ja testausryhmiä, joihin kuuluu sekä erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä että asiantuntijoita. www.opike.fi

 

Otava Oppimisen palvelut

Olemme kotimainen oppimisen asiantuntija. Tuotamme digitaalisia ja painettuja oppimateriaaleja esiopetuksesta aikuiskoulutukseen ja valmennamme kouluja toimintaympäristön muutoksiin. https://oppimisenpalvelut.otava.fi/

Peda.net

Tarjoamme jäsenkunnillemme mm. veloituksetta painetun oppikirjan korvaavia sähköisiä matematiikan oppikirjoja. Ne ovat saavuttamassa suosiota ja uskomme niiden kiinnostavan opettajia siksikin, että ne helpottavat työtä. Idea on lisäksi se, että luokan oppilaat opiskelevat saman kirjan sisällä yhteisöllisesti. Pedagogisesti malli tarjoaa uusia juttuja esim. käänteiseen oppimiseen ja arviointiin, jolloin kokeetkin tulevat turhiksi. https://peda.net/oppimateriaalit/peda.net/alakoulun-matematiikka-3-6

Sanoma Pro

Sanoma Pro on Suomen suurin oppimateriaalikustantaja. Teemme innostavia ja pedagogisesti laadukkaita painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä palveluita, jotka auttavat lapsia ja nuoria saavuttamaan parhaat mahdolliset oppimisen tulokset.

Seppälän koulukuva

 

Studeo Oy

 

Suomen Golfliitto (Draivia)

 

Tevella Oy

 

Visim physics

 

Edellisessä OPI-tapahtumassa vuonna 2020 oli 4600 kävijää ja tilaisuus oli loppuunmyyty. Haluatko näytteilleasettajaksi Pohjois-Suomen suurimpaan opettajien koulutustapahtumaan, OPI 23-tapahtumaan 3.-4.2.2023 Oulun yliopiston Linnanmaan kampukselle?

Ota yhteyttä:

Tuomas Hyväri
tuomas.hyvari@gmail.com
p. 0505737881