Näytteilleasettajat

Tähän mennessä osallistumisensa OPI23-tapahtumaan ovat varmistaneet seuraavat näytteilleasettajat:

 

ADHD- liitto ry

ADHD-liitto ry on valtakunnallinen adhd-oireisia ja läheisiään sekä ammattilaisia kokoava sosiaali- ja terveysalan järjestö. ADHD-liitto tuottaa ajantasaista tietoa edistääkseen adhd:hen liittyvää myönteistä asenneilmapiiriä. Liiton toimintamuotoja ovat yhteiskunnallinen vaikuttaminen, neuvontapalvelut, kurssitoiminta, kouluttaminen, kokemustiedon- ja vertaistuen mahdollistaminen sekä jäsenyhdistysten tukeminen.

Autismiliitto ry

Autismiliitto on valtakunnallinen autismikirjoa edustava asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Liitto on autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä asialla. Jäseniämme ovat eri puolella Suomea toimivat jäsenyhdistykset. Liiton tehtäviä ovat mm. autismitiedon levittäminen, päätöksentekoon vaikuttaminen, vertaisosaaja- ja kokemusasiantuntijatoiminnan järjestäminen, ohjauksen ja neuvonnan antaminen.

CSE Entertainment

 

DigiOne

 

DragonBox Finland Oy

 

e-Oppi Oy

e-Opin digikirjat. Tule mukaan tutustumaan interaktiivisiin ja multimediarikkaisiin sisältöihin. Uusi lisensointimme mahdollistaa e-Opin alakoulusta lukioon kattavan digikirjaston hyödyntämisen käytössä olevasta kurssikirjasta käsin. Tekoälyavusteinen ”Lisää aiheesta” -toiminto on jokaisessa tekstikappaleessa vieden mm. yksilöllistämisen ja monialaisuuden aivan uudelle tasolle.

Edukustannus

 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

 

Hyvärilän Nuoriso- ja matkailukeskus

 

Huivienaikaan/Ulla Nousiainen

 

IS-VET Oy

IS-VET  on suomalainen luonnontieteiden opetusvälineisiin ja erikoiskalusteisiin erikoistunut asiantuntija, joka tarjoaa yhteensopivat laitteet, kalusteet sekä oppilaan ja opettajan aineistot – kaiken mitä onnistunut opetustilanne vaatii. Laadukkaat välineet ja toimivat tilat antavat vapauden keskittyä olennaiseen – uuden tiedon ja osaamisen luomiseen. IS-VET erikoisluokkien kalusteet ja välineet takaavat laadukkaat puitteet opetukselle ja oppimiselle. www.isvet.fi

Kehitysvammaliitto

 

Kopiosto

Kopiosto mahdollistaa tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen ja audiovisuaalisten teosten vaivattoman ja vastuullisen käytön oppilaitoksissa, yrityksissä ja julkishallinnossa. Samalla luovan alan ammattilaiset saavat korvauksen teostensa käytöstä. Tarjoamme oppilaitoksille tekijänoikeuteen liittyvää maksutonta koulutusta. Kopiraittila.fi-sivustolla on tekijänoikeustietoa ja opetusmateriaalia tekijänoikeuksien opettamiseen ja oppimiseen. Tilaa uutiskirjeemme!

LeaDo

 

Lekolar

Lekolar on Pohjoismaiden markkinajohtaja koulujen ja päiväkotien varustajana ja oppimisympäristöjen toteuttajana. Autamme asiakkaitamme pedagogisella ymmärryksellä ja monialaisella osaamisella. Vastuullisuus ja kestävät valinnat ovat meille tärkeitä. Tutustu toimintaamme: www.lekolar.fi 

Kehitysvammaliitto

 

Nuorisokeskus Piispala

 

Näppistaituri

 

OAJ

 

Opetushallitus

 

Opinkirjo

Kehittämiskeskus Opinkirjo on lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö, jonka työ toteutuu kouluissa ja oppilaitoksissa yhteistyössä niiden opettajien ja muun henkilöstön sekä huoltajien kanssa.

Oppimateriaalikeskus Opike

Oppimateriaalikeskus Opike kehittää ja tuottaa materiaaleja kuntoutuksen, kasvatuksen ja opetuksen tueksi. Tuotteemme perustuvat kotimaiseen kehittämistyöhön, jota tehdään yhdessä kasvatuksen ja kuntoutuksen sekä opetuksen ammattilaisten kanssa. Materiaalituotannon tukena toimii tuotekehitys- ja testausryhmiä, joihin kuuluu sekä erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä että asiantuntijoita. www.opike.fi 

Otava Oppimisen palvelut

Olemme kotimainen oppimisen asiantuntija. Tuotamme digitaalisia ja painettuja oppimateriaaleja esiopetuksesta aikuiskoulutukseen ja valmennamme kouluja toimintaympäristön muutoksiin. https://oppimisenpalvelut.otava.fi/

Oulun ev.-lut. seurakunnat

 

Oulun kaupunki

 

Oulun yliopisto

Oulun yliopiston oman osaston lisäksi tarjolla on vierailuja kasvatustieteiden tiedekuntaan, päiväkoti Lastuun, FabLabiin ja tiedepuutarhaan. Yliopisto esittelee myös tiedeluokkatoimintaa. Tarjolla on lisäksi tietoa avoimesta yliopistosta, täydennyskoulutuksesta, alumnitoiminnasta, kasvatustieteiden tiedekunnasta, STEAM – sivuainekokonaisuudesta. Agora/AT117-luokassa on tarjolla tietoiskuja harjoittelukoulun roolista nyt ja tulevaisuudessa, tiedekasvatuksesta ja kouluyhteistyöstä sekä korkeakoulujen valintaperusteiden muutosten vaikutuksesta lukiolaisiin ja  yliopistojen opiskelijavalintoihin.

Peda.net

Tarjoamme jäsenkunnillemme mm. veloituksetta painetun oppikirjan korvaavia sähköisiä matematiikan oppikirjoja. Ne ovat saavuttamassa suosiota ja uskomme niiden kiinnostavan opettajia siksikin, että ne helpottavat työtä. Idea on lisäksi se, että luokan oppilaat opiskelevat saman kirjan sisällä yhteisöllisesti. Pedagogisesti malli tarjoaa uusia juttuja esim. käänteiseen oppimiseen ja arviointiin, jolloin kokeetkin tulevat turhiksi. https://peda.net/oppimateriaalit/peda.net/alakoulun-matematiikka-3-6

RobIoT-hanke

EU:n, OSAOn ja Pohjois-Pohjanmaan liiton RobIoT-hankkeessa OSAO selvittää yhdessä alan yritysten kanssa, millaisia laitteita ja järjestelmiä opetuksessa tulisi olla käytössä. Hankkeessa on käytössä robotit Pepper, Cruzr ja Temi.

Sanoma Pro

Sanoma Pro on Suomen suurin oppimateriaalikustantaja. Teemme innostavia ja pedagogisesti laadukkaita painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä palveluita, jotka auttavat lapsia ja nuoria saavuttamaan parhaat mahdolliset oppimisen tulokset.

Seppälän koulukuva

 

Studeo Oy

Studeo on sähköisten oppimateriaalien kustantaja, joka tekee lukion, yläkoulun ja alakoulun opetussuunnitelman mukaisia oppimateriaaleja. Suunnittelemme oppimateriaaleja, joissa pedagogisuus, laadukkaat sisällöt ja teknologian hyödyt yhdistyvät. Studeo – paremman oppimisen puolesta.

Suomen Golfliitto (Draivia)

 

Suomen helluntaikirkko

 

Suomen nuorisokeskusyhdistys

Etsitkö paikkaa leirikoululle? Kerromme näyttelypisteellämme, millaisella otteella Suomen nuorisokeskuksissa järjestetään luokkaretkiä ja leirikouluja – helposti ja turvallisesti. Olemme maan suurin leirikoulujen järjestäjä ja meillä on pitkä kokemus yhteistyöstä koulujen kanssa. Leirikouluissa luodaan hetkiä, joissa lapsi löytää uusia yhteyksiä luokkakavereihin, luontoon ja itseensä. Nuorisokeskukset Anjala, Hyvärilä, Marttinen, Metsäkartano, Oivanki, Piispala, Pikku-Syöte, Vasatokka ja Villa Elba.

Tevella Oy

 

Ulosottolaitos

 

Visim physics

Visim oy on oululainen kasvuyritys. Sen digitaalisen palvelun fysiikan mittausvideoita ja tehtäviä hyödynnetään opetuksen tukena, mittausten suorittamisessa ja tulosten analysoinnissa opetuskielestä riippumatta peruskoulusta toiselle asteelle koulussa ja/tai kotona. www.visimphysics.com

 

Edellisessä OPI-tapahtumassa vuonna 2020 oli 2400 kävijää ja tilaisuus oli loppuunmyyty. Haluatko näytteilleasettajaksi Pohjois-Suomen suurimpaan opettajien koulutustapahtumaan, OPI 23-tapahtumaan 3.-4.2.2023 Oulun yliopiston Linnanmaan kampukselle?

Ota yhteyttä:

Tuomas Hyväri
tuomas.hyvari@gmail.com
p. 0505737881