OPI23-tapahtuman suojelijan tervehdys

Suomi on kouluttanut itsensä menestykseen ja sen menestyksen takana on ammattitaitoinen opettajakunta. Opettajien tekemää työtä arvostetaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla, ja siihen on panostettu pitkäjänteisesti. Hyvästä syystä suomalaista koulutusta, ja välillisesti sen ansiosta Suomea, arvostetaan myös kansainvälisesti.

Opettamisen ympäristö muuttuu ajassa. Erilaisten oppijoiden integroiminen ryhmiin on monista syistä tarpeellista, mutta samalla on huolehdittava siitä, että kaikilla oppijoilla sekä opettajilla on mahdollisuus tehdä työtään rauhassa, toisiaan kunnioittaen ja riittävillä resursseilla. Tasavertainen kohtaaminen on inhimillisyyden ydintä ja siihen tulee olla käytettävissä riittävästi aikaa ja voimavaroja.

Työyhteisön kannustava ja positiivinen ilmapiiri sekä rakentava yhteistyö ovat tärkeitä työssä viihtymisen elementtejä. Itsenäinen työ altistaa yksinäisyyden kokemuksille, joten yhteisöllisyyttä on kouluissa vaalittava huolella.  Koulujen työyhteisöön kytkeytyvät myös monet muut sidosryhmät ja moniammatillinen yhteistyö onkin tärkeä osaamisen alue. Moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen ja tehostaminen esimerkiksi oppilashuollollisissa haasteissa on tärkeä tuki opettajan työlle ja välttämätön edellytys oppilaan hyvinvoinnille ja oppimiselle. Yhteistyö ja työn kehittäminen tukevat niin yhteisön kuin yksilönkin hyvinvointia.

Näiden päivien teemaan, ”OPI voimaan hyvin”, on upeasti koottu kokonaisuus huippuasiantuntijoiden luentoja, joista osallistujilla on mahdollisuus ammentaa osaamista ja työkaluja jokapäiväiseen työhönsä. Sen lisäksi tarjolla on näytteilleasettajia ja työpajoja, joista osallistuja saa rautaisannoksen tietoa, tsemppiä ja virikkeitä.  Pohjois-Suomen opettajainpäivät ovat jo kymmenien vuosien ajan tarjonneet mahdollisuuden oppimiseen ja ajatustenvaihtoon kollegoiden kanssa.

Toivotan teille erittäin mielenkiintoisia ja voimaannuttavia OPI-päiviä 3-4.2.2023.

Jouko Niinimäki

rehtori

Oulun yliopisto