Työpajat ja tietoiskut lauantai 4.2.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lauantai 4.2.Backstage AT115AAT115B
9.00Studeo
Studeon oppimateriaaleilla helpotusta opettajan arkeen
Talous ja nuoret TAT
Nuorten työelämäodotukset ja tulevaisuuskasvatus
Edukustannus
Miten tuen matematiikan oppimista ja ymmärryksen rakentumista 1.–3.luokilla?
10.00Sanomapro
Bingel -digitaalista lisäharjoittelua alakoulussa
DragonBox Finland Oy
Koe ainutlaatuiset matikkalaboratoriot – näin abstrakteja matemaattisia ilmiöitä voi havainnollistaa lapsentajuisesti ja ymmärrettävästi
Metsähallitus, Tiedekeskus Pilke ja MetsäRekry Lappi
Osaksi työyhteisöjä – työelämään tutustuminen metsäalalla
11.00Sanomapro
Sanoma Pro -digikirjan käyttö Kampuksessa
Näppistaituri
Digitaidot
e-Oppi
e-Opin digikirjat
12.00Otava oppimisen palvelut
Käytännön pikavinkit videontekoon – matalan kynnyksen videopedagogiikkaa kirjallisuuden opettamisessa
IS-VET Oy
Uusiutuva energia ja sen tutkiminen kokeellisesti
Peda.net
Ilmaiset matematiikankirjat alakoulun 3-6 -luokille
13.00Otava oppimisen palvelut
STEAM-oivalluksia
Opinkirjo
Osallisuustyö koulussa. Miten aloittaa luokkavaltuusto alakoulun oppijoiden kanssa?
Ehyt ry
BUENO rastirata
14.00Suomen nuorisokeskukset
Kasvatuksellinen leirikoulu opettajan työvälineenä
Opinkirjo
Vuorovaikutuksen haasteet koulussa: case huoltajat
Visim physics
Visim, fysiikan mittausvideot opetuksessa