Työpajat ja tietoiskut


Työpajat ja tietoiskut ovat tiloissa PR101 ja PR 102. Aikataulut täsmentyvät ennen tapahtumaa. Tarjolla ovat seuraavat työpajat ja tietoiskut:

 

DragonBox Finland Oy: Koe ainutlaatuiset matikkalaboratoriot – näin abstrakteja matemaattisia ilmiöitä voi havainnollistaa lapsentajuisesti ja ymmärrettävästi

Työpajassa saat konkreettisen pikaopastuksen, miten tutkiva ja toiminnallinen matematiikan oppitunti rakentuu digitaalisten matikkalaboratorioiden, matikkakeskusteluiden ja oppilaita innostavien tehtävien avulla. Pääset itse myös kokeilemaan matikkalaboratorioita ja huomaat, miten vaikeat ja abstraktit matemaattiset ilmiöt on mahdollista visualisoida lapsentajuisesti ja ymmärrettävästi.

Pääkohderyhmänä ovat 1.-3. luokanopettajat ja erityisopettajat. Myös muut aiheesta kiinnostuneet alakoulun ja esiopetuksen opettajat ovat tervetulleita työpajaan.Työpajan kesto on 45 min.

Esittelyvideo

e-Oppi: e-Opin digikirjat

Laadukkaat, multimediarikkaat ja aidosti monialaiset digikirjat alakoulusta lukioon

Edukustannus: Miten tuen matematiikan oppimista ja ymmärryksen rakentumista 1.–3.luokilla?

Työpajassa saat konkreettisia esimerkkejä, miten tukea 1.-3.luokkien matematiikan oppimista välineiden ja pelien avulla. Pääset itse kokeilemaan välineitä sekä pelaamaan pelejä ja huomaat, miten välineet tukevat ymmärryksen rakentumista lapsentajuisesti. Lisäksi saat vinkkejä peleistä, jotka auttavat matematiikan sisältöjen automatisoimisessa ja innostavat oppilaita harjoittelemaan matematiikan sisältöjä.

Pääkohderyhmä on 1.–3. luokkien luokanopettajat ja erityisopettajat.

Ehyt ry: BUENO rastirata

Kaipaatko uutta materiaalia opetukseen päihdekasvatuksen tueksi? Bueno Rastirata -alkoholi on yläkoulun päihdekasvatukseen soveltuva opetusmateriaali. Rastiradan tehtävät haastavat pohtimaan alkoholin käytön syitä sekä alkoholin käytön vaikutuksia eri näkökulmista. Tässä työpajassa pääset itse kokeilemaan, miten Bueno Rastirata -alkoholi käytännössä toimii!

IS-VET Oy: Uusiutuva energia ja sen tutkiminen kokeellisesti

Tutustu uusiutuvan energian opetuspaketteihin ala- ja yläkoulun oppilaille. Aurinkosähkön, tuulivoiman, vesivoiman, sähköisen liikkuvuuden ja polttokennotekniikan kokeet samassa sarjassa. Sisältää kaikki tarvittavat lisävarusteet, kuten virtalähteen, kaapelit ja mittauslaitteet.

Kopiosto: Aihe tarkentuu myöhemmin

 

Metsähallitus, Tiedekeskus Pilke ja MetsäRekry Lappi: Osaksi työyhteisöjä – työelämään tutustuminen metsäalalla

Miten työelämätaitoihin tutustuminen saadaan osallistavaksi ja oppilas tuntemaan itsensä osaksi työyhteisöä. Vinkkejä onnistuneen työelämään tutustumisjakson suunnitteluun.

Esittelyssä metsäalan keinot, materiaalit ja mahdollisuudet onnistuneen työelämään tutustumisjakson toteuttamiseksi. Esimerkkinä Metsähallituksen TET-malli.

Opinkirjo: Osallisuustyö koulussa. Miten aloittaa luokkavaltuusto alakoulun oppijoiden kanssa?

Pajassa työstetään kokeiluja luokkavaltuuston toteuttamiseksi omassa koulussa. Luokkavaltuusto on strukturoitu, pilotoitu ja käytännössä kokeiltu malli lisätä oppijoiden osallisuutta ja osallistumista oman luokan arjen toiminnassa. Luokkavaltuuston toteuttaminen ei vaadi lisätunteja, vaan tunnit noudattelevat POPSia. Malli on muokattu yhdessä Antti Moilasen kanssa.

Pajassa jaetaan materiaalia, jonka avulla pääset kokeilemaan helposti luokkavaltuusto-toimintaa oman luokkasi kanssa. Maksimi osallistujamäärä on 20. Kouluttajana on Tiina Karhuvirta, joka toimii erityisasiantuntijana Kehittämiskeskus Opinkirjossa. www.opinkirjo.fi

Opinkirjo: Vuorovaikutuksen haasteet koulussa: case huoltajat

Kiireen ohella opettajien yleisimmin esiin nostama ongelma koulutyössä on haasteet huoltajien kohtaamisessa. Työpajassa harjoitellaan käytännössä, kuinka kohdata huoltaja tilanteessa, jossa suhde on tulehtunut tai vaarassa tulehtua. Maksimi osallistujamäärä on 18 . Kouluttajana  on Minnariikka Järvinen, Kehittämiskeskus Opinkirjon toiminnanjohtaja.  www.opinkirjo.fi

Otava oppimisen palvelut: Aihe tarkentuu myöhemmin

 

Sanomapro: Bingel -digitaalista lisäharjoittelua alakoulussa

Bingel on digitaalinen maailma, missä oppilas tekee harjoituksia hauskalla ja motivoivalla tavalla. Opettaja voi halutessaan antaa tehtäviä, palautetta, eriyttää ylös -ja alaspäin sekä seurata suorituksia. Bingel on jokaiselle oppilaalle hänen oman oppimisen tueksi!

Sanomapro: Sanoma Pro -digikirjan käyttö Kampuksessa

Koulutuksessa esitellään Kampuksen keskeisimmät toiminnot ja tutustutaan digikirjoihin.

Suomen nuorisokeskusyhdistys: Kasvatuksellinen leirikoulu opettaja työvälineenä

Tiesitkö, että yleisin tavoite leirikoululle on ryhmäytyminen ja luokan yhteishengen kasvattaminen? Kysyimme viime kevään aikana Suomen nuorisokeskuksissa järjestettyjen leirikoulujen yhteydessä, kuinka hyvin opettajat kokivat luokan saavuttaneen leirikoululle asetetut tavoitteet. 93% vastaajista kertoi luokan saavuttaneen tavoitteet erinomaisesti tai hyvin. Yksikään vastaaja ei kokenut, että tavoite olisi saavutettu huonosti. (253 vastaajaa) Ympäristökysymysten, sodan ja koronan aiheuttama ahdistus ja eristyneisyys kuormittaa meitä kaikkia. Lasten vaikeudet sosiaalisissa taidoissa, yksinäisyyden kokemukset ja levottomuus kuormittavat opettajia.

Työpajassa esittelemme, miten Suomen nuorisokeskuksissa ohjataan luokkaretki- ja leirikouluryhmiä siten, että ryhmän kaveritaidot ja yhteishenki paranevat, ja lapsille tulee samalla kivoja uusia kokemuksia ja onnistumisia. Kasvatuksellinen leirikoulu on ryhmähenkeä vahvistava ja kiusaamista ennaltaehkäisevä.

Studeo: Studeon oppimateriaaleilla helpotusta opettajan arkeen

Harkitsetko siirtymistä Studeon oppimateriaalien käyttäjäksi ja haluat tutustua pidettyyn Studeon uuteen alustaan? Tule mukaan työpajaan kuulemaan, miten nykyaikaiset sähköiset oppimateriaalit tekevät opettamisesta ja oppimisesta sujuvampaa. Studeon oppimateriaaleja on miellyttävä käyttää ja alustamme tarjoaa paljon opettajan työtä helpottavia ominaisuuksia.

Studeon kaikkiin oppimateriaaleihin on helppo opettajana tutustua. Voit rekisteröidä itsellesi tunnukset täällä tai käyttää MPASSid kirjautumista, mikäli se on koulussanne käytössä.

Pajassa kuulet myös maksuttomasta Studeon oppimateriaalien kokeilusta oppilaiden kanssa lukuvuoden loppuun saakka. Kokeilusta löydät jo nyt lisätietoa täältä. Työpaja soveltuu kaikille opettajille opetusasteesta riippumatta. Pajan kesto 45 min

Typingmaster: Näppistaituri

 

Visim physics: Visim, fysiikan mittausvideot opetuksessa

Fysiikan opettaja: Haluatko laittaa opiskelijat tekemään fysiikan mittauksia kotona, koulussa tai kokeissa, mutta kohtaat haasteita (välineiden puute kotona, välineiden riittävyys koulussa, aikataulu)? Visim Oy tarjoaa tähän ratkaisuna fysiikan mittausvideot, joissa opiskelija joutuu suorittamaan mittaukset videolta. Ei pelkkää katsomista vaan opiskelija on aktiivinen mittauksen tekijä.

Tule tutustumaan ja kokeilemaan palveluamme työpajassamme.